Hjem - Lions Herning Uldjyden

Menu

Historien om Lions

Historien om Lions Club
The International Association of Lions Clubs blev grundlagt i 1917 af Melvin Jones. Det skete i Chicago, Illinois, USA.

I dag er Lions en verdensomspændende organisation. Der er Lions i 194 lande eller geografiske områder, og der er over 46.000 klubber med ca. 1,4 mio. medlemmer.

Melvin Jones, der var forsikringsmand, havde i et par år været medlem af "Business Circle" - en forening, hvis primære formål var at gavne medlemmernes egne interesser. Han så de store latente kræfter, som medlemskredsen repræsenterede. Disse kræfter ville han organisere i en større enhed for uselvisk humanitært arbejde gennem de lokale, eksisterende klubber.

Han fremlagde sine ideer i sin egen klub. Forslaget var dristigt, men det fik tilslutning, og
i de følgende år fik han god brug for sit nærmest geniale organisationstalent.

Den 7. juni 1917 blev ”The International Association of Lions Clubs” (Lions Clubs International) stiftet i Chicago. Stiftelsen af Lions skete ved at slutte en række ”Business Clubs” sammen, og formålet var fra starten at forene klubbernes medlemmer i et uegennyttigt arbejde i klubbens naturlige virkeområde for de medmennesker, der havde behov for hjælp.

Melvin Jones var født på Fort Thomas i Arizona i 1879 og virkede som generalsekretær for Lions næsten helt frem til sin død i 1961. Han var gift med Rose Freeman, der hjalp til som hans sekretær, indtil hun døde i 1954. I juni 1956 blev han gift med Lillian M. Radigan.

Den første verdenskongres, Lions Convention, blev afholdt i Dallas i 1917, og den er blevet modellen for alle senere Conventions. Få år senere var der oprettet klubber i Canada, og i slutningen af 20-erne dækkede man store dele af Mellem- og Sydamerika. Ja selv i Kina var der klubber.

Lions hovedkontor i Oak Brook

Lions hovedkontor ligger i Oak Brook i USA. I 1948 kom Lions til Europa, hvor den første klub blev chartret i Stockholm den 24. marts 1948, og Sverige blev betegnet som Multipeldistrikt 101.

Lions kom til Danmark i 1950, hvor Lions Club København blev chartret den 15. september 1950, og Danmark fik betegnelsen Multipeldistrikt 106.

I dag er der ca. 300 klubber med tilsammen 6.150 medlemmer, heraf fem klubber på Færøerne og fem klubber i Grønland.

Følg Lions