Hjem - Lions Herning Uldjyden

Menu

Hvad laver en Lions-klub

Mange spørger: "Hvad laver en Lions-klub egentlig?"

Uldjydens hverdag
Lions Uldjyden er en såkaldt blandet klub. Det betyder, at der optages både mænd og kvinder. Lions Uldjyden holder møder 2 gange om måneden. 1. og 3. onsdag.

På disse møder drøftes hvilke aktiviteter, der skal sættes igang. Der gives referater fra diverse udvalg - oplysninger om interne spørgsmål vedr. lionsarbejdet i Danmark og internationalt. Når dette er slut er der hyggeligt, socialt samvær.

Aktiviteter
I følge formålet "We Serve" er det klart, at gennemførelse af pengegivende aktiviteter er en vigtig del af vores arbejde. Det koster mange penge at hjælpe. Derfor er der altid drøftelser af muligheder for at sætte nye aktiviteter igang - ligesom de traditionelle aktiviteter skal revurderes.Der gennemføres også aktiviteter for at øge vores synlighed og for at hjælpe generelt. Et godt eksempel på det, er vores Madindsamlings-aktivitet. Her står vi hvert år uden for Føtex og Bilka og samler varer, mad og legetøj ind og i samarbejde med Kirkens Korshær i Herning bliver disse ting delt ud til økonomisk trængte familier i området. Ved seneste madindsamling samlede vi og vores frivillige hjælpere ikke mindre end 20 propfyldte indkøbsvogne med varer (se billedet herover). Det giver god synlighed i byen.

Bestyrelsens sammensætning
Sammensætningen af bestyrelsen varierer fra klub til klub. Lions Uldjydens bestyrelse har følgende sammensætning: Præsident (P), Past Præsident (PP), Vicepræsident (VP), Sekretær (S), Kasserer (K) og Klubmester (KM).

Bestyrelsen kan efter ønske optage et eller flere ekstra bestyrelsesmedlemmer f.eks. til specialopgaver. Bestyrelsen tiltræder den 1. juli ved det nye klubårs begyndelse.


Økonomi
Vores økonomi er altid delt op i to regnskaber... Så der er altså to kasser.
En aktivitetskasse og en klubkasse.

Der betales et kontingent, som dækker klubbens og organisationens drift. Ikke én indsamlet krone anvendes til interne klubformål. Dermed er der fuld dækning for bemærkningen om, at pengene ubeskåret går til Lions' humanitære arbejde.

Klubkassen
Klubkassen, der rummer kontingentpengene, anvendes i forbindelse med klubbens drift - og har sit eget regnskab. Herfra tages penge til virksomhedsbesøg, klubmøder, foredragsholdere, gaver mv.Aktivitetskassen
Aktivitetskassen rummer de indsamlede midler. Det vil sige indtægterne fra aktiviteterne - og indikerer året igennem, hvornår der skal arbejdes for at skaffe flere penge, og hvor klubben har mulighed for at investere i lokale opgaver (ansøgninger fra foreninger etc.), nationale eller internationale opgaver.

Meget ofte arbejder vi sammen med andre foreninger eller lokale, sociale myndigheder, om en opgave. Et eksempel er Kirkens Korshær.

Nogle af pengene kanaliseres gennem Lions Katastrofe- og Hjælpefonden - den internationale katastrofe-og hjælpefond eller gennem samarbejdsklubber i udviklings- eller katastrofeområder.

Uldjyden arbejder ikke kun med opgaver der kræver økonomi. Ofte er der tale om medmenneskelig kontakt eller medmenneskelig omsorg.

Lions skal ikke erstatte et socialt system men supplere hvor behovet opstår.

Følg Lions