Hjem - Lions Herning Uldjyden

Menu

Nyhed

Lions Pris uddelt

Hvis mor eller far er psykisk syg

Lions Pris uddelt på Lions årsmøde i Nyborg
Lions Pris går i år til projekt for børn og unge af forældre med psykiske lidelser. Prisen på kr. 400.000 blev overrakt til psykolog Mathilde Vittrup på Lions årsmøde i Nyborg efter en indstilling af Lions Hjørring.Psykolog Matilde Vittrup skal udføre et 3-årigt ph.d.-projekt ved Forskningsenhed for Børne og Ungdomspsykiatri, AAUH, Region Nordjylland, hvor hun bl.a. skal kortlægge familiernes og særligt børnenes udfordringer og behov for støtte for at blive klogere på, hvordan familierne bedst støttes.

Peter Nielsen, Lions Hjørring, Mathilde
Vittrup og Peter Møller, Lions Prisudvalget

Hvordan trives børnene
Der undersøges om børn og unge af forældre med psykiske lidelser forbedrer deres livskvalitet og selvværd efter, at de har modtaget et tilbud bestående af et familieforløb og børne-/ungegrupper. Det undersøges desuden, om tilbuddet forbedrer forældrenes livskvalitet, familiens generelle funktion samt forældrestress. Målet er, at 75 familier deltager i projektet og følges i halvandet år for at vurdere effekten af tilbuddet.
”Det er vores forventning, at Lions Prisen kan gøre en forskel for disse børn,” udtaler Peter Møller, formand for Lions Pris udvalget. ”Og kan Lions klubberne i Danmark være med til, at disse børn i fremtiden får større opmærksomhed, har vi opnået det vi gerne vil med Lions Prisen.”

Stigende antal børn. Glemmes de?
Andelen af voksne mennesker, der udvikler en psykisk sygdom, er stigende.  Danske undersøgelser viser, at 310.000 børn og unge er pårørende til forældre med psykiske lidelse.

En rapport peger også på, at sundhedssektoren ikke har øje for de voksne patienters familie og glemmer, at børnene også er belastet af den psykiske sygdom. Det fører til, at børnenes behov for støtte og hjælp ikke imødekommes. Det er væsentligt, fordi forskning tillige viser, at pårørende børn og unge er i øget risiko for at have dårlig trivsel, forringet livskvalitet og selvværd samt en øget risiko for selv at udvikle en psykisk sygdom. Derfor kan forebyggende indsatser til disse børn og deres familier mindske risikoen for, at børnene udvikler den samme psykiske sygdom som forældrene.

Mathilde Vittrup er tilknyttet Center for Pårørende på AAUH, der har årelang erfaring i at udføre hjælp til disse familier, hvilket bl.a. blev skildret i DR-dokumentaren ”Når mor eller far er psykisk syg”.

”Med Mathildes tilknytning til Center for Pårørende er vi også sikre på, at Lions Prisen vil komme til at gøre en forskel for disse mange børn”, slutter Peter Møller.

Følg Lions