Hjem - Lions Herning Uldjyden

Menu

Vores historie

Hvordan startede det hele?

Lions Herning Uldjyden blev chartret (startet) d. 28. februar 1987. Siden starten har klubben støttet mange projekter i og udenfor vort lokalområde.

Det første projekt
Vores første projekt startede ved klubbens chartring, idet vi sponsorerede en hest til Herning Rideklub, der havde brug for en velegnet hest til træning af handicappede.
Dette projekt har hen ad vejen udviklet sig til 3 heste, en handicaplift, der kan løfte en kørestol incl. mand op i højde med hestens sadel, så det er muligt at komme over på hesten. Et rigtig godt initiativ blev dengang taget, og det har udviklet sig godt til glæde for mange handicappede.

Ungdomsudveksling
Udveksling af unge studerende er ligeledes et af de områder klubben har støttet.
Klubben har således gennem mange år - hvert år sendt en til to unge til forskellige lande for at deltage i dels en ungdomslejr og dels et ophold hos en lions værtsfamilie.
Her ud over har vi et sejlskib, Marilyn Anne, hvor vi sender unge mennesker på togt.Projektet har for de unge været utrolig spændende og også med til at udbrede kendskabet til andre menneskers levevis og forståelsen for hinanden. Gennem tiden har vi sendt unge til Spanien, Frankrig, Rusland og Japan. Opslag om destinationer kan ses på uddannelsesinstitutionerne. Man skal dog være over 18 år for at komme i betragtning. Ansøgning om deltagelse kan sendes til klubben.

Herudover har vi støttet mange andre aktiviteter for ældre og handicappede i vort lokalsamfund.

Nationalt støtter vi Lionskollegiet
Vi støtter Lionskollegiet, der har det formål, i overensstemmelse med gældende lovgivning mv., at drive bo-, rehabiliterings-, aktivitets- og beskæftigelsestilbud for voksne i alderen 18 – 65 år med betydelige fysiske og psykiske funktionsnedsættelser, herunder intellektuelle og kognitive forstyrrelser forårsaget af erhvervet eller medfødt hjerneskade, og derved bidrage til at moderat til svært hjerneskadede borgere får mulighed for at udvikle og udnytte egne ressourcer med henblik på at realisere et selvstændigt og meningsfuldt liv.

Vi har været med i et projekt omkring "Senhjerneskadede" unge og ældre, der er kommet til skade i trafikken og derved blevet hjerneskadede - et område, der har vist - at tidlig indsats virkelig nytter.

Internationalt har vi støttet "Rent vand i Indien" og "Sight First". (beskrevet under lions Danmark). Vi var ligeledes sammen med de øvrige klubber i Zonen med til, da "Muren til Østbloklandene" faldt at "Gi` Polen en hånd" (Et projekt der indsamlede midler på over 7. mill. kr.)Klubben har ligeledes været med til at arrangere "Røde Fjer dag" - Et fællesnordisk arrangement. Målet var at indsamle flest mulige penge til hjælp/forskning af Demens og Alzheimers sygdom. Det lykkedes at indsamle 62 mill. danske kr. Midlerne - som Uldjyden deltog med - kom ind ved forskellige aktiviteter, f.eks. afholdelse af banko, salgsboder i byen omkring juletid, deltagelse på Store marked på Herning Frilandsmuseum og fra vores Julelotteri.

Julelotteriet
Vi deltog i en årrække Julelotteriet som var arrangeret af Lionsklubberne LC Herning, LC Ikast, LC Vildbjerg, LC Åskov og LC Herning Uldjyden i fællesskab med Herning Folkeblad. Herningklubberne indsamlede ved dette lotteri over 200.000 kr., der uddeltes lokalt i Herningområdet.

 

Følg Lions